Our services 

En bedrifts lønnsomhet er uløselig knyttet til ledelse, trivsel og kultur. For å utløse både det individuelle og det kollektivet potensialet i en organisasjon er det avgjørende å jobbe aktivt med dialog og relasjoner. Kulturen sitter nemlig ikke i veggene, men i folkene – og i vår kommunikasjon og interaksjon hver eneste dag.  

I FuelBox har vi kompetansen og konkrete verktøy for å hjelpe dere med å skape et sterkt fundament for en relasjonsdrevet kultur, og for å vedlikeholde denne over tid. Vi jobber med tre hovedområder: ​ 

  1. Styrke relasjoner, tillit og psykologisk trygghet som grunnlag for god samhandling .
  2. Øke læring gjennom deling av perspektiver, erfaringer, kunnskap, kompetanse og nye ideer  
  3. Øke innovasjonsgraden gjennom å dyrke den positive nysgjerrigheten ​ 

Keynotes

TalkShops and WorkShop

Tailored leadership programs 

Team development

Mentor Program

FuelBox World